Sbory cookie

Naspt26. 10. 2015

S cielom zabezpecit riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladme niekedy na vaom zariaden mal dtov sbory, tzv. cookie. Je to ben prax vciny velkch webovch lokalt.

Co s sbory cookie?
Sbor cookie je mal textov sbor, ktor webov lokalita uklad vo vaom poctaci alebo mobilnom zariaden pri jej prehliadan. Vdaka tomuto sboru si webov lokalita na urcit cas uchovva informcie o vaich krokoch a preferencich (ako s prihlasovacie meno, jazyk, velkost psma a in nastavenia zobrazovania), take ich pri dalej nvteve lokality alebo prehliadan jej jednotlivch strnok nemuste optovne uvdzat. Tm, e pouvame sbory cookies nedochdza k poruovaniu zkona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobnch dajov, nakolko ich pouvanm nezhromadujeme osobn daje a ani ich neposkytujeme sprostredkovatelom resp. tretm stranm.Kad pouvatel prezeranm naej webovej strnky shlas s ich pouvanm a ukladanm do jeho prehliadaca. O tejto skutocnosti je upozornen pri nvteve naej webovej strnky a svoj shlas prejavuje dalm prezeranm naej webovej strnky.

Ako pouvame sbory cookie?
Sbory cookies pouvame na zvenie efektivity vaich nvtev na naej webovej strnke. Sbory cookies pouvame na zapamtanie si pouivatelskch nastaven, pre lepie prispsobenie reklm zujmom nvtevnkov a pre nevyhnutn funkcionalitu webstrnok. Cookies nm umonuj lepie zhromadovat informcie o pouvan naej webovej strnky. V ich dajoch vak v iadnom prpade nezhromadujeme vae osobn daje a informcie.

Ako kontrolovat sbory cookie
Sbory cookie mete kontrolovat alebo zmazat podla uvenia podrobnosti si pozrite na strnke aboutcookies.org.  Mete vymazat vetky sbory cookie uloen vo svojom poctaci a vcinu prehliadacov mete nastavit tak, aby ste im znemonili ich ukladanie. Ak djde k odmietnutiu pouvania cookies, nau strnku budete mct nadalej navtvit, avak niektor funkcie nemusia fungovat sprvne.

Ako odmietnut pouvanie sborov cookie
Pouvanie sborov cookie je mon nastavit pomocou vho internetovho prehliadaca. Vcina prehliadacov sbory cookie automaticky prijma u v vodnom nastaven.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Copyright © 2014 INTERIERSKLO Vetky prva vyhraden

Verzia pre mobiln zariadenia

Tento web pou��va s�bory cookies. Prehliadan�m webu vyjadrujete s�hlas s ich pou��van�m. Viac inform�ci�.